Dweud eich Dweud ar arholiadau Haf 2023

Os ydych chi’n ddysgwr, athro, darlithydd, rhiant, gofalwr, neu rywun sydd â diddordeb yn arholiadau'r haf eleni, rydych chi’n cael eich gwahodd i lenwi ein arolwg byr. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed eich barn chi am yr arholiadau TGAU, Lefel 2/3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, UG a Safon Uwch a gaiff eu sefyll yng Nghymru yr haf yma.

Ewch ati i ddweud eich dweud trwy lenwi ein arolwg ar-lein byr. Dyma'ch cyfle chi i rannu eich profiad o'r gyfres arholiadau hon ac i leisio eich barn. Mae arolwg ar agor drwy gydol cyfres arholiadau’r haf yma tan Ddydd Gwener 7 Gorffennaf.

Bydd yr adborth a gawn yn helpu i lywio ein gwaith o fonitro'r system cymwysterau yng Nghymru.

Mae'r arolwg yma bellach ar gau.

Os ydych chi’n ddysgwr, athro, darlithydd, rhiant, gofalwr, neu rywun sydd â diddordeb yn arholiadau'r haf eleni, rydych chi’n cael eich gwahodd i lenwi ein arolwg byr. Mae gennym ddiddordeb mewn clywed eich barn chi am yr arholiadau TGAU, Lefel 2/3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, UG a Safon Uwch a gaiff eu sefyll yng Nghymru yr haf yma.

Ewch ati i ddweud eich dweud trwy lenwi ein arolwg ar-lein byr. Dyma'ch cyfle chi i rannu eich profiad o'r gyfres arholiadau hon ac i leisio eich barn. Mae arolwg ar agor drwy gydol cyfres arholiadau’r haf yma tan Ddydd Gwener 7 Gorffennaf.

Bydd yr adborth a gawn yn helpu i lywio ein gwaith o fonitro'r system cymwysterau yng Nghymru.

Mae'r arolwg yma bellach ar gau.

Diweddaru: 01 Mai 2024, 04:10 PM